Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | NEURO - Neustálý rozvoj

NEURO - Neustálý rozvoj

Služba NEURO (NEUstálý ROzvoj) je soubor činností, které budeme provádět ve prospěch vašeho webu za účelem zvyšování jeho kvality. Služba zahrnuje šest oblastí, které určují kvalitu webu, a my tvrdíme, že zlepšení kterékoli z nich vede ke zlepšení kvality celého webu. Jsou to tyto oblasti:

 1. Obsah webu
 2. Technnologie a funkce
 3. Použitelnost
 4. Nalezitelnost, SEO neboli optimalizace pro vyhledávače
 5. Odkazy a off-page faktory
 6. Reklama

Obsah webu

Jedná se o zkvalitňování obsahu webu z hlediska jeho struktury, informačního, jazykového a vzhledového. V rámci této oblasti se může jednat např. o školení a doškolování vašich správců webu, aktivní pomoc při plnění a aktualizaci obsahu, psaní textů pro web (copywriting), vytváření interních odkazů v rámci webu apod.

Technologie a funkce

Jedná se o zlepšování technického provedení webu, přidávání nových funkcí a podpora nových technologií či zařízení. Průběžně budeme kontrolovat stav webu a budeme navrhovat jeho úpravy, změny, nové funkce a vylepšení. Je-li to možné, propojíme Váš web v zásadě s každým externím programem nebo databází - skladové nebo účetní systémy, intranet apod.

Použitelnost

Budeme sledovat, jak se návštěvníci na webu chovají a na základě toho navrhovat změny vedoucí ke zvýšení efektivity při naplňování cílů webu. Půjde zejména o vyhledávání problematických míst ergonomie webu, jak v procesu, tak v designu, a jejich postupná eliminace.

Nalezitelnost, SEO...

.. neboli optimalizace pro vyhledávače. Budeme hledat cesty ke zlepšení pozice webu při vyhledávání v nejznámějších vyhledávačích postavené na vytipování správných klíčových slov (analýze klíčových slov) a jejich podpoře v obsahu a struktuře webu. Pozice budeme denně měřit a sledovat. 

Odkazy a off-page faktory

Zvýšíme povědomí okolního internetu o vašem webu formou registrace odkazů, budování zpětných odkazů, psaní článků na jiné weby, případně navazování strategické spolupráce mezi weby. Do této oblasti patří také podpora přes sociální sítě, tvorba microsites a využití vašich dalších domén. Off-page faktory přinášejí jak návštěvnost webu, tak zvyšují jeho nalezitelnost.

Reklama

Cílené a měřitelné zvyšování návštěvnosti webu formou placené reklamy PPC – klíčová slova ve vyhledávačích, bannery, mailing, remarketing, cenové porovnávače, videoreklama, využití sociálních sítí, eventuálně virálního marketingu a další.

Poptávka

Chcete NEURO? Vyplňte formulář a popište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Těšíme se na spolupráci!

Naše činnosti v rámci služby NEURO

Aktivní vyhledávání příležitostí pro zlepšení kvality webu a jejich aplikace.

 • navrhujeme
 • komunikujeme
 • předkládáme varianty 

Efektivní nakládání s vloženými finančními prostředky.

 • sledujeme
 • vyhodnocujeme
 • účtujeme

Stanovení měřitelných, krátkodobých i dlouhodobých cílů.

 • Chceme za to odměnu navíc, musíme si jí zasloužit.

Měření, hodnocení, informování.

 • pravidelně reportujeme
 • scházíme se
 • diskutujeme