Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Know-How | Google Analytics - základní přehled

Google Analytics - základní přehled

1. prosinec 2014 Know-How

Google Analytics je velmi sofistikovaný nástroj měření návštěvnosti webů a mobilních aplikací. Budeme se mu na těchto stránkách věnovat častěji, v tomto článku najdete základní přehled je funkcí.

Kolik lidí chodí na náš web? Tohle je nejčastější otázka, kterou dostáváme od našich zákazníků. Odpověď na ní není úplně jednoduchá, o návštěvních je možné dozvědět se spoustu informací. Systém společnosti Google s názvem Analytics je nástroj, který sbírá data a následně je prezentuje formou přehledných grafů a tabulek. Jeho nasazení do jakéhokoli webu je velmi snadné, používání systému je zdarma.

Google Analytics - základní přehled

Časový pohled na data návštěvnosti

Systém Google Analytics (dále jen GA) má 2 základní časové pohledy na data. Jedním z nich jsou data v modulu příznačně nazvaném V reálném čase. Zde můžeme sledovat, co se právě teď děje na vašem webu. Vidíte, které stránky jsou právě zobrazovány, kudy návštěvníci na web přišli, odkud jsou, případně co na webu dělají, na co klikají apod.

Všechny ostatní statistiky ukazují kumulované informace pro zadané časové období. Toto období se nastavuje formou data od a data do. Zde je potřeba brát v potaz, že zpracování některých dat nějakou dobu trvá, v případě některých to může být i několik dnů. Navíc je zde možné nastavit druhé časové období pro srovnání. Můžete tak porovnávat návštěvnost v různých měsících či letech.

Cílové publikum

Takto se jmenuje modul, který zahrnuje data o tom, kdo jsou naši návštěvníci. Je zde zejména vidět, kolik jich je, zda jsou na webu poprvé nebo opakovaně, případně jak často se vracejí. Vidíme, kolik stránek si zobrazí a kolik času na webu stráví. 

O návštěvnících pak může říct, odkud jsou (geograficky), jakým jazykem hovoří, jaké mají zájmy, kolik jim je let, jakého jsou pohlaví. O jejich počítači zjistíme operační systém, jaký používají prohlížeč a zda používají stolní počítač, tablet nebo chytrý telefon.

Ve stránce Tok uživatelů se skrývají nejčastější cesty, po kterých návštěvníci na webu chodí, kudy přicházejí a kudy odcházejí.

Akvizice

Modul Akvizice sdružuje data o tom, kde se návštěvníci berou, resp. odkud přicházejí. Na web se lze dostat mnoha způsoby a podle těch základních jsou zde patřičné zdroje:

  • Přímá návštěvnost,
  • Odkazující stránky,
  • Reklamní kampaně v systému Adwords, ale i dalších,
  • Přirozené vyhledávání dle klíčových slov ve vyhledávačích,
  • Sociální sítě,
  • Emailový newsletter,
  • a další.

Zdroje je zde navíc možné mezi sebou porovnat a to hned podle mnoha kritérií. Základními jsou počty návštěv, míra opuštění, doba na webu, počet zobrazených stránek a dále pak plnění cílů webu a různé typy interakcí či událostí.

Chování

Modul Chování popisuje chování návštěvníků na webu. Měří se zde počet zobrazení jednotlivých stránek webu nebo celých webových struktur. Zvláštní péče je věnována stránkám Vstupním (tzv. Landing page), kterými návštěvy začínají a stránkám Výstupním, které jsou naopak těmi konečnými. Je zde dobře vidět, jak velké množství návštěv webu nezačíná na hlavní stránce. 

Jsou zde také graficky znázorněny cesty, po kterých se návštěvníci pohybují. Je to vlastně stejný výstup jako Tok uživatelů v Cílovém publiku, jen s jiným úhlem pohledu.

Mezi pokročilé funkce tohoto modulu jasně patří Události. Ty je potřeba definovat dopředu, ale jejich měření je velmi užitečné. Událostí totiž může být prakticky jakákoli aktivita návštěvníka. Typicky to je kliknutí na něco, vyplnění nějaké položky formuláře, použití filtru na webu apod. Statistika události vám může dát velmi podrobný přehled o chování návštěvníků. Tématu událostí se budeme věnovat podrobně.

Konverze

Konverze je situace, při které se z návštěvníka webu stane váš zákazník. U e-shopu je to dokončení objednávky, u jiných webů je to třeba poptávka, kontakt nebo splnění jiného cíle. A o tom to je. V GA je tedy možné nastavit Cíle a ty pak sledovat a měřit. 

Kromě cílů má GA speciální rozhraní pro měření e-shopů, kde se neměří jen počty objednávek, ale i jejich hodnota, výkon jednotlivých produktů a další parametry. Pochopitelně je zde i sledováni cest ke konverzím, kde se dají vysledovat faktory, které vedou k tomu, že návštěvníci odcházejí bez splnění našeho cíle.

Segmentace – největší zbraň GA

 Kolik lidí udělá na vašem webu objednávku nebo poptávku asi víte. Nástroj GA disponuje nepřeberným množstvím možností, jak data rozdělit, odfiltrovat – prostě segmentovat. Díky těmto možnostem můžete zjistit, jestli udělá objednávku více lidí v pondělí, v pátek nebo v neděli, jestli více z Prahy nebo Brna, jestli více ráno než večer. Sledovat můžete i zdroje návštěvnosti, zjistíte jestli vyhledávač Google je pro vás lepši než Seznam, jestli kampaň A je efektivnější než kampaň B a jestli uživatelé klikají více na zelený banner než na modrý. Díky segmentování můžete sledovat chování návštěvníků a hledat rozdíly mezi těmi, kteří objednali a těmi, kteří neobjednali. GA umí data velmi přehledně graficky zobrazit a v jeho výstupech můžeme najít doporučení, co a jak na webu změnit.

Příště se podíváme na jednotlivé moduly podrobněji.