Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Měření, analýza a audit

Měření, analýza a audit

Web lze hodnotit různými měřítky – objektivními i subjektivními. Mezi objektivní patří jeho návštěvnost se všemi souvisejícími aspekty, jako jsou míra opuštění, doba návštěvy, konverze a další. Objektivně lze měřit i postavení vůči konkurenci nebo plnění strategického plánu firmy nebo provozovatele webu.

Měření a analýza

Jaké údaje jsou pro vaši činnost důležité? Pokud najdeme odpověď na tuto otázku, určitě najdeme způsob jak je měřit. Nejefektivnějším nástrojem je Google Analytics, který sám o sobě dokáže shromažďovat celou řadu obvyklých údajů a prezentovat je v přehledných grafech a tabulkách v časové souvislosti. Data, která shromažďovat nedokáže, je možné automaticky importovat. Jde např. o údaje o nákladech nebo interakcích návštěvníků s webem prostřednictvím telefonu apod.

Poptávka

Nevíte jak přesně měřit? Vyplňte formulář a popište nám, s čím Vám můžeme pomoci. Těšíme se na spolupráci!

Pár nástrojů na měření

  • Google Analytics
  • Google Webmaster Tools
  • Google Adwords
  • E-tracker
  • Sklik
  • Collabim
  • a další

Subjektivní hodnocení zahrnuje design, navigaci, uživatelské testování, přístupnost, použitelnost a další. Na web je potřeba se dívat očima potenciálního zákazníka – je potřeba zaměřit se na překážky, které brání, aby udělal to, co od něho očekáváte. 

Audit webu

Na základě objektivního měření a subjektivního hodnocení vzniká celkový obraz webu – tzv. audit. Pokud se podaří shromáždit a popsat všechny potenciální problémy, je již možné navrhnout strategii úprav, které povedou k jejich odstranění. Ve většině případů předchází audit a návrh strategie službě NEURO, která svojí povahou si dává za cíl neustále rozvíjet a vylepšovat web.

Pojďme se bavit o tom, jak je na tom právě váš web.