Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Know-How | Poštovní systém VIZUS

Poštovní systém VIZUS

15. prosinec 2014 Know-How

V tomto článku najdete vždy aktuální informaci o našem poštovním systému, poštovních službách a jejich parametrech.

Příchozí pošta

Poštu přijímáme a do schránek ukládáme na samostatném hlavním doručovacím serveru. Přístup k němu je možný přes standardní protokoly POP3 a IMAP. Další alternativou je webové rozhraní – na stránce https://webmail.vizus.cz je na výběr ze tří možností. Názvy serverů standardně používáme ve formátu mail.vizus.cz pro POP3/IMAP a smtp.vizus.cz pro SMTP. Změna hesla, automatická odpověď a další nastavení schránky: https://mailsetup.vizus.cz. Server podporuje zabezpečenou komunikaci SSL/TLS nebo STARTTLS.

Složky IMAP

V každé schránce automaticky zakládáme složku Sent pro odeslanou poštu, Junk pro nevyžádanou poštu (spam), Trash pro smazané správy (koš) a Drafts pro koncepty zpráv. Ve složkách Trash a Junk automaticky mažeme zprávy starší 30 dnů. Doporučujeme v poštovních klientech (Outlook, Thunderbird apod.) využít tyto standardní složky. Tím zajistíte kompatibilitu mezi poštovními klienty a v každém uvidíte stejný obsah složek Odeslaná pošta, Nevyžádaná pošta, Koncepty a Koš.

Odchozí pošta

Odchozí SMTP server poskytujeme na vyžádání, služba je opět na samostatném stroji. Služba je neveřejná a při odesílání emailu je vyžadována autorizace (autorizační údaje jsou stejné jako u POP3). Server podporuje zabezpečenou komunikaci SSL/TLS neboSTARTTLS. Pro správné fungování SSL použijte jako adresu serveru smtp.vizus.cz.

Webmail

Webmail, webový poštovní klient, je dostupný na adrese https://webmail.vizus.cz, kde je na výběr ze 3 různých aplikací, poštovních klientů, pro práci s poštou. Při prvním přihlášení do každého z klientů je potřeba nejprve provést první nastavení, zejména nastavit odchozí e-mailovou adresu a jméno odesílatele.

Ochrana pošty

Filtrování příchozí pošty probíhá na zvláštních serverech předřazených před hlavním doručovacím serverem. V září 2013 došlo ke změně ve filtrování příchozí pošty, viz článek Nový antispam a antivir.

Antivir

Zavirované emaily skenujeme systémem ClamAV, jehož databáze je aktualizována každé 2 hodiny. Zavirované emaily jsou automaticky nenávratně smazány a systém žádné hlášení nepodává, ani odesilateli nic nevrací.

Antispam

Naším aktuálním řešením je nasazení systému SpamAssassin . Tento systém funguje na principu hledání známých vzorků typických spamů. Databáze je aktualizována každých 6 hodin. Systém spamy nijak neoznačuje, pouze přidává hlavičku X-Spam-Status, kde je uvedeno spam skóre. Čím je toto skóre vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost, že zpráva je spam. Zákazník si pro každou doménu, nebo i konkrétní adresu, může nastavit 2 limity, od kterého je spam přesouván do složky Junk (zde je po 30 dnech automaticky smazána) nebo rovnou smazán. Námi doporučené nastavení je spam skóre 5 pro přesun do složky Junk a spam skóre 10 pro smazání. Toto nastavení lze provést v administraci Vizus ADMIN nebo Mailsetup (připravujeme).

Poštovní filtry

Filtry lze připojovat k adresám, které jsou přímo ukládány do konkrétní schránky. U filtru se zadává jeho název, typ, odkdy do kdy je aktivní a případně podmínka, kterou lze jeho chování omezit na určité příjemce, odesilatele atd. Dle typu dělíme filtry na tyto:

Vacation – automatická odpověď

Na příchozí email je zaslána automatická odpověď. Pokud odesilatel pošle více emailů, automatická odpověď je zaslána pouze na první z nich. Další odpověď je případně zaslána až po 10ti dnech. Zadává se předmět a text automatické odpovědi.

Mail2sms – přeposílání pošty jako SMS

Filtr pouze zkrátí zprávu do požadovaného počtu SMS, zahodí případné přílohy a přepošle na zadanou mobilní emailovou adresu. Vlastní doručení této emailové zprávy na mobil je již věcí operátora a případného nastavení v jeho systému!

Sort

Filtr Sort slouží k automatickému třídění pošty do složek už na serveru. Zadává se Složka, do které má být daný email uložen. Složka již na serveru musí existovat (založit je možno přes IMAP nebo webové rozhraní – pozor na diakritiku!), k synchronizaci složek slouží tlačítko Aktualizovat (trvá to přibližně 2 minuty).

Mail2ftp – uložení velkých příloh do FTP prostoru

Filtr doručí pouze tělo emailu a veškeré jeho přílohy zabalí a uloží na FTP účet uživatele. Zadává se velikost emailu, od které je filtr aplikován, lokální cesta k FTP prostoru, URL jak se k účtu dostat (odkaz bude v těle emailu) a adresa, kam je rozdělený email přeposlán. Filtr je samostatně zpoplatněn, zadávat jej může pouze administrátor systému Vizus ADMIN.

Custom

Obecný filtr, ve kterém lze jazykem programu maildrop naprogramovat prakticky cokoli. Filtr může použít pouze administrátor systému Vizus ADMIN.

Zálohování pošty

Poštovní účty zálohujeme každý den v noci. Pouze pošta, která ve schránkách v tu chvíli leží je zálohována, jiná ne. Zálohy držíme maximálně jeden měsíc.

Poštovní politika VIZUS

Náš server přijme e-mail o velikosti maximálně 100 MB, schránky nejsou nijak datově limitovány (resp. pouze velikostí disku). IMAP server obslouží v tuto chvíli 500 spojení najednou. Primární MX servery jsou 2 v clusteru a jsou navíc zálohovány ještě sekundárním serverem, který poštu přijímá v případě nedostupnosti nebo přetížení serverů primárních.

Vzhledem k našim benevolentním nastavením budeme rádi, pokud u každého POP účtu bude nastaveno zanechávání kopie na serveru maximálně 30 dní a každý uživatel účtu IMAP si bude hlídat datový objem do 3 GB. Veškerá činnost uživatelů a tok e-mailů jsou logovány.

Zabezpečení aplikací

Přístup do našich aplikací je zabezpečen šifrovaným protokolem SSL, jehož certifikát je autorizován důvěryhodnou certifikační autoritou.