Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Know-How | Poštovní systém VIZUS

Poštovní systém VIZUS

15. prosinec 2014 Know-How

V tomto článku najdete vždy aktuální informaci o našem poštovním systému, poštovních službách a jejich parametrech.

Příchozí pošta – mail.vizus.cz

Poštu přijímáme a do schránek ukládáme na doručovacích serverech. Přístup k nim je možný přes standardní protokoly POP a IMAP. Další alternativou je webové rozhraní – na stránce https://webmail.vizus.cz. Názvy serverů standardně používáme ve formátu mail.vizus.cz pro POP/IMAP. Změna hesla, automatická odpověď a další nastavení schránky: https://mailsetup.vizus.cz. Server podporuje zabezpečenou komunikaci SSL/TLS nebo STARTTLS.

Složky IMAP

V každé schránce automaticky zakládáme složku Sent pro odeslanou poštu, Junk pro nevyžádanou poštu (spam), Trash pro smazané správy (koš) a Drafts pro koncepty zpráv. Ve složkách Trash a Junk automaticky mažeme zprávy starší 30 dnů. Doporučujeme v poštovních klientech (Outlook, Thunderbird apod.) využít tyto standardní složky. Tím zajistíte kompatibilitu mezi poštovními klienty a v každém uvidíte stejný obsah složek Odeslaná pošta, Nevyžádaná pošta, Koncepty a Koš.

Odchozí pošta – smtp.vizus.cz

Služba je neveřejná a při odesílání e-mailu je vyžadována autorizace (autorizační údaje jsou stejné jako u IMAP a POP). Server podporuje zabezpečenou komunikaci SSL/TLS nebo STARTTLS. Pro správné fungování SSL použijte jako adresu serveru smtp.vizus.cz.

Webmail – webmail.vizus.cz

Webmail, webový poštovní klient, je dostupný na adrese https://webmail.vizus.cz, kde aktuálně běží RoundCube. Při prvním přihlášení je potřeba nejprve provést první nastavení, zejména nastavit odchozí e-mailovou adresu a jméno odesílatele.

Ochrana pošty

Filtrování příchozí pošty probíhá na zvláštních serverech předřazených před hlavním doručovacím serverem.

Antivir

Zavirované emaily skenujeme systémem ClamAV, jehož databáze je aktualizována každé 2 hodiny. Zavirované e-maily jsou automaticky nenávratně smazány a systém žádné hlášení nepodává, ani odesilateli nic nevrací.

Antispam

Naším aktuálním řešením je nasazení antispamových filtrů SpamAssassin a Rspamd. Tyto filtry fungují na principu hledání známých vzorků typických spamů. Databáze je aktualizována každých 6 hodin. Systém spamy nijak neoznačuje, pouze přidává hlavičku X-Spam-Status, kde je uvedeno spam skóre. Čím je toto skóre vyšší, tím vyšší je pravděpodobnost, že zpráva je spam. Zákazník si pro každou doménu, nebo i konkrétní adresu, může nastavit 2 limity, od kterého je spam přesouván do složky Junk (zde je po 30 dnech automaticky smazána) nebo rovnou smazán. Námi doporučené nastavení je spam skóre 5 pro přesun do složky Junk a spam skóre 10 pro smazání. Toto nastavení lze provést v administraci Vizus ADMIN.

Poštovní filtry

Filtry lze připojovat k adresám, které jsou přímo ukládány do konkrétní schránky. U filtru se zadává jeho název, typ, od kdy do kdy je aktivní a případně podmínka, kterou lze jeho chování omezit na určité příjemce, odesilatele atd. Dle typu dělíme filtry na tyto:

Vacation – automatická odpověď

Na příchozí e-mail je zaslána automatická odpověď. Pokud odesílatel pošle více e-mailů, automatická odpověď je zaslána pouze na první z nich. Další odpověď je případně zaslána až po 7 dnech. Zadává se předmět a text automatické odpovědi.

Sort

Filtr Sort slouží k automatickému třídění pošty do složek už na serveru. Zadává se Složka, do které má být daný email uložen. Složka již na serveru musí existovat (založit je možno přes IMAP nebo webové rozhraní – pozor na diakritiku!), k synchronizaci složek slouží tlačítko Aktualizovat (trvá to přibližně 2 minuty).

Zálohování pošty

Poštovní účty zálohujeme každý den. Pouze pošta, která ve schránkách v tu chvíli leží je zálohována, jiná ne. Zálohy držíme maximálně jeden měsíc.