Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Know-How | Co to je doména a k čemu slouží?

Co to je doména a k čemu slouží?

17. červen 2006 Zprávy Know-How

Dostáváme stále otázky na domény, co že jsou zač, k čemu všemu slouží, proč registrovat doménu .eu apod. Pokusili jsme se otázky sjednotit a postupně na ně odpovíme. Zde si řekneme něco o principu a funkčnosti doménových jmen, příště se podíváme na jejich registraci a praktické využití.

Každý počítač v internetu má přidělenou jednoznačnou adresu, tzv. IP adresu. To vychází z protokolu TCP/IP, kterým se počítače mezi sebou dorozumívají. IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkami, např. 195.250.147.195. Uznejte sami, že to není zrovna čitelný a zapamatovatelný tvar. Aby se zlepšila čitelnost adres a orientace lidí v síti, byla zavedena přijatelnější forma tzv. doménová jména . Tvar www.vizus.cz člověku řekne rozhodně více než výše uvedený příklad.

Doménové jméno sestává z několika částí (řádů) oddělených tečkami. Části jsou seřazeny od nejkonkrétnější po nejobecnější - první část např. www označuje jeden konkrétní počítač a poslední část např. cz označuje celou skupinu počítačů nebo sítí v internetu.

A teď si např. www.vizus.cz odzadu rozebereme - "cz" je doména prvního nebo též nejvyššího řádu (Top Level Domain - TLD). Každý stát ma přidělenu jednu národnídoménu nejvyššího řádu, takže "cz" je česká národní doména. Mimo to existují nadnárodní tzv. generické domény jako jsou "com", "net", "info" a nově též "eu" pro potřeby Evropské unie. Ve všech doménách nejvyšší úrovně je možné podle určitých pravidel a za poplatek registrovat domény druhé úrovně. Ty už slouží jednotlivým zájemcům, uživatelům.

Podle výše uvedeného, "vizus.cz" je doména druhé úrovně, kterou naše společnost vlastní a dále využívá pro své potřeby. Znamená to, že vše co je před "vizus.cz" už si můžeme určovat sami - např. "www.vizus.cz", "mail.vizus.cz", ale také např. doména čtvrtého řádu "preview.beta.vizus.cz" atd. Všechny tyto příklady označují naše konkrétní počítače/servery, na kterých poskytujeme naše služby.

Také emailové adresy využívají domén k identifikaci uživatelů, takže zápis "martin.sykora@vizus.cz" mluví o uživateli martin.sykora na počítači vizus.cz
Znak zavináč pochází z anglického "at" a je důležitou součástí emailové adresy.

Jak to funguje...

Aby uživatelé internetu mohli používat doménová jména a počítače nadále IP adresy, vznikl již před lety systém pro převod jmen na adresy, tzv. Domain Name System - DNS. Systém DNS je uspořádán do stromové struktury a využívá doménových (jmenných) serverů, my říkáme nameserverů . Pokud tedy zadáte do prohlížeče adresu www.vizus.cz, zjistí Váš počítač nejprve u kořenového nameserveru IP adresu nameserveru domény cz, toho se zeptá na adresu nameserveru domény vizus.cz a toho se konečně zeptá na ten konkrétní počítač www.vizus.cz.

V praxi je to zjednodušeno tak, že počítače se ptají vyššího nameserveru jen tehdy pokud tuto informaci sami neznají a poté co jí zjistí tak si jí na několik hodin uloží do své paměti.

Z důvodu zachování bezpečnosti a funkčnosti systému, musí být všechny nameservery na každé úrovni minimálně zdvojeny. U serverů kořenových pak je systém zabezpečení nejvyšší, takže jich je přibližně 15 a jsou rozmístěny po celém světě. Podobné to je u nameserverů pro doménu cz.

Nedostupnost nebo nefunkčnost nameserverů může znamenat výpadek celého internetu nebo jeho části!