Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Prohlášení o používání webu

Prohlášení o používání webu

Webová prezentace společnosti VIZUS.CZ s.r.o. je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti pro zrakově postižené. Je připravena v responzivním designu umožňujícím plnohodnotné zobrazení a čtení na mobilní zařízeních typu tablet nebo chytrý telefon.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. V žádném případě je bez Vašeho svolení neposkytneme třetím osobám a ani jinak je nezneužijeme.

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že společnost VIZUS.CZ s.r.o. je držitelem práv k užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou.

Prohlášení o používání cookies

Prohlašujeme, že náš web používá cookies pouze z technologických účelů a že v nich neukládáme žádné osobní údaje a ani je nijak dále nezpracováváme.Dále mohou cookies využívat skripty třetích stran, které mají samostatně definované podmínky užití. Jejich seznam je uveden níže.

Cookies třetích stran

Ochranná známka VIZUS

VIZUS je registrovaná ochranná známka společnosti VIZUS.CZ s.r.o.

Klávesové zkratky

Položkám hlavního menu jsou přiřazeny tyto klávesové zkratky:

Nebude-li zde něco fungovat dle výše uvedeného prohlášení, neváhejte nás kontaktovat, jen tak je možné zjednat rychlou nápravu. Děkujeme.