Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Prohlášení o používání webu

Prohlášení o používání webu

Webová prezentace společnosti VIZUS.CZ s.r.o. je vytvořena s maximální snahou o dobrou přístupnost a použitelnost. Splňuje všechny důležité zásady přístupnosti pro zrakově postižené. Je připravena v responzivním designu umožňujícím plnohodnotné zobrazení a čtení na mobilní zařízeních typu tablet nebo chytrý telefon.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Prohlašujeme, že s údaji, které nám poskytnete prostřednictvím formulářů na tomto webu naložíme jako s údaji soukromými a budeme je v tomto smyslu chránit. Více informací o ochraně osobních údajů najdete v našich Zásadách ochrany dat.

Prohlášení o autorských právech

Prohlašujeme, že společnost VIZUS.CZ s.r.o. je držitelem práv k užití veškerého obsahu textového i obrazového, který je použit na tomto webu. Z tohoto důvodu není dovoleno bez předchozího souhlasu je zveřejňovat jinde či jinou formou.

Prohlášení o používání cookies

Prohlašujeme, že náš web používá cookies pouze k technologickým účelům a analýze návštěvnosti. Více informací najdete v našich Zásadách používání cookies.

Ochranná známka VIZUS

VIZUS je registrovaná ochranná známka společnosti VIZUS.CZ s.r.o.

Klávesové zkratky

Položkám hlavního menu jsou přiřazeny tyto klávesové zkratky:

Nebude-li zde něco fungovat dle výše uvedeného prohlášení, neváhejte nás kontaktovat, jen tak je možné zjednat rychlou nápravu. Děkujeme.