Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | VIZUS | Logo VIZUS

Značka společnosti VIZUS.CZ

Naší značky si velmi vážíme, dbáme na její správné užívání a snažíme se o její další budování. Kromě grafické podoby a barevnosti značky nám záleží i na správném užívání označení firmy v textové podobě. Firmu a značku v textu vždy zmiňujeme velkými písmeny a to buď jako „VIZUS“ nebo „VIZUS.CZ“. 

Podobu „Vizus“ používáme pouze pro označení našich produktů, tedy např. „Vizus CMS“. VIZUS je registrovaná ochranná známka společnosti.

predchozi-logo.jpgStávající podoba značky vychází z předchozí verze, která ve své době korespondovala s hlavní činností firmy - počítačovou 3D vizualizací. Značka byla velmi komplikovaná a v roce 2004 došlo k její modernizaci.

„Z původní verze zůstal s ohledem na kontinuitu i spokojenost zadavatele jen název vysazený písmem Futura. Jako doplňkový symbol je použit kruh, jenž obsahuje literu „I“. Tento prvek symbolizuje jak Internet, tak i zapínací tlačítko počítače a nadále zůstává nenápadnou spojnicí se značkou předchozí. Oranžová barva byla vybrána s ohledem na její pozitivní a optimistický výraz. Je to také barva energie a síly rozvíjející se firmy.“, říká o nové podobě značky Martin Duraj, její autor.

Základní barevná varianta

vizus150.pngvizus_logo_color.eps

vizus_logo_claim_color.epsvizus_logo_claim_color.eps

Černobílá varianta

vizus-CB120.pngvizus_logo_BW.eps

vizus-claim-CB150.pngvizus_logo_claim_BW.eps

Barevná varianta inverzní

vizus-negativ150.pngvizus_logo_color_inverse.eps

vizus-negativ-claim150.pngvizus_logo_claim_color_inverse.eps

Černobílá varianta inverzní

vizus-negativ-CB150.pngvizus_logo_BW_inverse.eps

vizus-negativ-claim-CB150.pngvizus_logo_claim_BW_inverse.eps

Další podklady ke stažení

Grafický manuál značky VIZUS ke stažení

Kompletní manuál včetně log ve formátu EPS a PNG