Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Spolupráce | Know-How | Nový antispam a antivir

Nový antispam a antivir

27. srpen 2013 Know-How

Nasadili jsme nový filtr příchozí pošty, který zahrnuje antispam a antivir, od kterého si slibujeme účinnější filtrování spamu a možnost přizpůsobení pro každou doménu.

Antivir ClamAV

Jako antivirovou ochranu pošty jsme zvolili ClamAV. Jde o open-source antivirové řešení, které svým výkonem směle konkuruje komerčním systémům. Virová databáze je automaticky aktualizována každé 2 hodiny.

Nastavení antiviru

Každá příchozí zpráva je antivirem zkontrolována. Pokud zpráva obsahuje vir, je nenávratně smazána. Příjemci ani odesílateli není odesláno žádné upozornění. Antivirem prochází jak přesměrované adresy, tak i adresy, které se ukládají do schránek. Odchozí zprávy (SMTP) přes antivir neprochází.

Antispam SpamAssassin

V případě kontroly spamu jsme se vrátili k open-source systému SpamAssassin, který jsme v roce 2011 opustili pro jeho vysoké nároky na výkon serverů. Nyní se situace výrazně zlepšila, zejména díky kompilaci pravidel. Spamová databáze je automaticky aktualizována každých 6 hodin.

Nastavení antispamu

Každá příchozí zpráva je antispamem zkontrolována. Zpráva dostává tzv. spam skóre, číslo vyjadřující pravděpodobnost, že jde o spam. Většinou se pohybuje kolem 0, ale jakmile překročí 5, jde většinou o spam. Spamy nejsou nijak označovány, nicméně každá zpráva obsahuje hlavičku X-Spam-Status, informující o výsledku antispamu. Zákazník si pak může určit, jak bude se spamem naloženo:

  1. Spam může být normálně doručen, zákazník má vlastní antispamové řešení, nebo si provede filtrování v poštovním klientovi pomocí pravidel, které zpracují hlavičku X-Spam-Status.
  2. Spam je od určitého (nastavitelného) skóre přesouvám do složky Junk na poštovním serveru a zde po 30 dnech smazán.
  3. Spam je od určitého (nastavitelného) skóre nenávratně smazán.

Antispamem prochází jak přesměrované adresy, tak i adresy, které se ukládají do schránek. Odchozí zprávy (SMTP) přes antispam neprochází.

Pokud neurčíte jinak, jsou spamy od skóre 5 přesouvány do složky Junk a od skóre 10 mazány. Toto nastavení lze změnit v administraci Vizus ADMIN nebo Mailsetup (připravujeme), případně napište na servis@vizus.cz