Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Služby | Webhosting | Aktualizace pošty | Aktualizace nastavení Outlook

Aktualizace nastavení Outlook

Návod je platný pro účty, které prošly aktualizací. Pokud jste ještě neobdrželi e-mail s informací o přesunu vaší poštovní schránky na nový systém, neměňte nastavení své pošty.

1. Spusťte Outlook

outlook-upgrade-1b

outlook-upgrade-1c

Pokud se objeví chyba, ignorujte ji, klikněte na tlačítko Storno (1) nebo Zrušit vše (1).

2. Jděte do nastavení účtu

outlook-upgrade-1a

Klikněte na menu položku Soubor (1).

outlook-upgrade-2

Klikněte na tlačítko Nastavení účtu (1) a zvolte položku Správa profilů (2). Zobrazí se tento dialog:

outlook-upgrade-3

Klikněte na tlačítko E-mailové účty... (1). Zobrazí se tento dialog s účtem IMAP:

outlook-upgrade-4a

Nebo tento s účtem POP:

outlook-upgrade-4b

Vyberte účet, který máte u VIZUS (1). Pokud je ve sloupci typ uvedeno IMAP/SMTP, klikněte na tlačítko Změnit... (2) a pokračujte krokem 3a. Pokud je účet typu POP/SMTP, klikněte na tlačítko Změnit... (2) a pokračujte krokem 3b.

3a. Nastavení účtu IMAP

outlook-upgrade-5a

Zkontrolujte adresu serveru příchozí pošty (1), musí být mail.vizus.cz. Zkontrolujte adresu serveru pro odchozí poštu SMTP (2), musí být smtp.vizus.cz. Nastavte nové uživatelské jméno (3) ve formátu e-mailové adresy, které vám bylo zasláno v oznámení o aktualizaci pošty. Klikněte na tlačítko Další nastavení... (4). Zobrazí se tento dialog:

outlook-upgrade-6

Přepněte na záložku Server pro odchozí poštu (1). Zde zkontrolujte, zdali je zaškrtnuta volba "Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření" a zvolena volba "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty" (2). Pak klikněte na záložku Upřesnit (1). Zobrazí se toto nastavení:

outlook-upgrade-7a

Zkontrolujte port serveru příchozí pošty IMAP (2), musí být 143 pro šifrování STARTTLS nebo 993 pro šifrování SSL/TLS. Zkontrolujte použité šifrování (3), musí být STARTTLS nebo SSL/TLS, nešifrované spojení nebude podporováno. Zkontrolujte port pro odchozí poštu SMTP (4), musí být 587 pro šifrování STARTTLS nebo 465 pro šifrování SSL/TLS. Zkontrolujte použité šifrování (5), musí být STARTTLS nebo SSL/TLS, nešifrované spojení nebude podporováno. Zkontrolujte cestu ke kořenové složce (6), musí být prázdná (dříve byla INBOX). Klikněte na tlačítko OK (7).

3b. Nastavení účtu POP

outlook-upgrade-5b

Zkontrolujte adresu serveru příchozí pošty (1), musí být mail.vizus.cz. Zkontrolujte adresu serveru pro odchozí poštu SMTP (2), musí být smtp.vizus.cz. Nastavte nové uživatelské jméno (3) ve formátu e-mailové adresy, které vám bylo zasláno v oznámení o aktualizaci pošty. Klikněte na tlačítko Další nastavení... (4). Zobrazí se tento dialog:

outlook-upgrade-6

Přepněte na záložku Server pro odchozí poštu (1). Zde zkontrolujte, zdali je zaškrtnuta volba "Server pro odchozí poštu (SMTP) požaduje ověření" a zvolena volba "Použít stejná nastavení jako pro server příchozí pošty" (2). Pak klikněte na záložku Upřesnit (1). Zobrazí se toto nastavení:

outlook-upgrade-7b

Zkontrolujte port serveru příchozí pošty POP3 (2), musí být 995. Zkontrolujte, zda je zaškrtnuta volba "Tento server požaduje šifrované spojení (SSL/TLS)" (3), nešifrované spojení nebude podporováno. Zkontrolujte port pro odchozí poštu SMTP (4), musí být 587 pro šifrování STARTTLS nebo 465 pro šifrování SSL/TLS. Zkontrolujte použité šifrování (5), musí být STARTTLS nebo SSL/TLS, nešifrované spojení nebude podporováno. Klikněte na tlačítko OK (7).

4. Test účtu

outlook-upgrade-8a

Zkontrolujte, zdali je zaškrtnuta volba "Automaticky vyzkoušet nastavení účtu po kliknutí na Další" (1). Pak klikněte na tlačítko Další (1) a zobrazí se dialo testu nastavení účtu:

outlook-upgrade-8

Outlook otestuje nastavení účtu. Ve sloupci Stav by se mělo objevit dvakrát Dokončeno (1), pak můžete kliknout na tlačítko Zavřít (2). Jestliže se objeví chyba, může vám pomoci informace v záložce Chyby (3). Kliknutím na tlačítko Zavřít (2) se vrátíte do kroku 3a nebo 3b. Zkontrolujte znovu všechna nastavení a pokud test nastavení účtu neprojde ani po opětovné kontrole, kontaktujte nás.

5. Uzavření

outlook-upgrade-9

Po úspěšném testu klikněte na tlačítko Dokončit (1).

outlook-upgrade-10a

Klikněte na tlačítko Zavřít (1).

outlook-upgrade-11

Klikněte na tlačítko Zavřít (1).

outlook-upgrade-12

Kliněte na šipku zpět (1). Nyní zavřete a opět spusťte Outlook. Pozor - po spuštění může Outlook "zamrznout" a dlouhé minuty (i desítky minut) nereagovat, jelikož v některých situacích, zejména u IMAP účtů s velkým množstvím zpráv a složek, bude Outlook provádět synchronizaci se serverem (Thunderbird a iPhone toto nedělá). Nechte tedy Outlook dokončit sou práci, není jak tento krok urychlit nebo přeskočit.

6. Kontrola

Zkuste odeslat e-mail sami sobě. Pokud se objeví chyba při odesílání pošty, přijímání pošty, nebo nevidíte správné složky, zkontrolujte znovu nastavení od kroku 2. Jestliže se vám nedaří ani po kontrole poštu odesílat, přijímat, nevidíte správné složky, či nemůžete zprávy otevírat, kontaktujte nás.