Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Služby | Vývoj aplikací na míru

Vývoj aplikací na míru

Pojďte s námi nahlédnout na některá řešení, která nejsou úplně typická pro svět webu. Třeba vás tento rychlý přehled bude inspirovat a sami najdete oblast, kde by vám webové technologie mohly přispět. Všechny níže uvedené příklady jsme realizovali a rádi vám ukážeme, jak pracují.

Kalkulátor

Firma, zabývající se úsporami v energetice, nabízí pro své klienty na webu kalkulačku s volitelně nastavitelnými výpočtovými parametry a možností vytváření šablon pro různé typy řešení. Odpovědní pracovníci firmy pak sledují, jak tento kalkulátor je používán a zároveň mohou všechny zadané kalkulace vyhodnocovat.

Zpracování statistik pro vydavatele časopisu

Vydavatel týdenního časopisu fotbalové soutěže získává data od fotbalového svazu a doplňuje je o výsledky utkání. Aplikace pak data integruje, vypočítává podrobné statistiky a generuje stránky jednotlivých lig přímo do tiskového formátu PDF. Časopis o 70 stranách plných statistik a výsledků tak vzniká velmi rychle a efektivně.

Intranet banky

Banka prostřednictvím interních www stránek komunikuje se zaměstnanci, informuje je o produktech, kontaktech a dění uvnitř firmy. Intranet nabízí ke stažení veškeré aktuální dokumenty a směrnice potřebné pro jejich práci. Systém sleduje absence, zprostředkovává schvalování dovolených, podporuje proces vyřizování stížností a reklamací klientů banky.

Extranet pro externí spolupracovníky nebo zaměstnance v terénu

Internetové stránky se zabezpečeným přístupem jen pro uzavřenou skupinu pracovníků. Ti pak zde najdou např. vzory smluv, návody, postupy, novinky, ale také přehled své práce, svých kontaktů nebo své úkoly. Součástí je rozhraní pro zpracování elektronické pošty.

Knihovnický on-line systém

Evidence knih, vyhledávání, registrace, rezervace, výpůjčky. Upozorňování na nevrácené knihy, předávání dat pomocí standardních knihovnických protokolů, které využívají velké knihovny po celém světě.

Zakázkový systém výrobní firmy

Firma, zabývající se výrobou velkoplošné grafiky, která vlastní několik různých technologií, eviduje v intranetové aplikaci veškeré zakázky, dělí je podle klientů, technologií, termínů a stavů. U každé zakázky jsou evidovány veškeré informace pro její zpracování, výrobu i předání klientovi. Samozřejmostí jsou podrobné statistiky o spotřebě materiálů např. množství potištěných metrů čtverečních, a to vše podle měsíců nebo roků.

Výzkumy v oblasti onkologie

Onkologické výzkumné pracoviště získává pro několik svých projektů cenná data od spolupracujících lékařů z celé republiky. Data poté statisticky vyhodnocuje a výsledky aplikuje při léčbě pacientů.

Tisíce inzerátů pro inzertní médium

Vydavatel tištěné řádkové inzerce využívá aplikaci pro evidenci zákazníků a zpracování jejich zakázek – řádkové a plošné inzerce. Rychlé rozhraní aplikace a sofistikované filtrování dat umožňuje redakci pracovat s tisíci zákazníky a několika tisíci inzeráty. Hromadné operace usnadňují změny v inzerátech, tisk adresních štítků, export adres do formátů PDF a CSV pro distribuční firmu a také export všech inzerátů, včetně fotografií pro DTP studio v XML formátu. Webová prezentace s on-line verzí inzerce umožňuje zákazníkům editaci svých inzerátů a stažení PDF verze faktur, které aplikace rovněž generuje.

Zpracování pozvánek a registrací

Pořadatel golfové soutěže generuje v systému jedinečné kódy pro pozvánky a systém pak ke kódům přiřazuje registrované hráče. Výstupem jsou pak podklady pro vypracování startovních listin. Vše je úzce spjato s webovou prezentací.

Evidence dotací, statistika, schvalování

Státní instituce přešla na elektronický systém zpracování žádostí o dotace. Námi dodaná aplikace shromažďuje žádosti z několika resortů, včetně rozpočtu a výkazu činností každého projektu. Žádosti jsou následně statisticky zpracovávány a prochází procesem schvalování. V závěru aplikace generuje a tiskne rozhodnutí ke každé schválené žádosti. Do budoucna se počítá i s elektronickým podáním žádosti přes webové rozhraní přímo žadatelem.

Mediální web site pro registrované novináře

České zastoupení světové automobilky si nechalo vyrobit mediální server, který slouží jako databáze tiskových zpráv, press-kitů, fotografií a článků. Tyto informace jsou přístupné pouze registrovaným novinářům. Jedná se tedy o jakousi verzi extranetu.