Poskytujeme komplexní služby v oblasti tvorby, rozvoje, správy a provozu webových aplikací. Aktivně se zabýváme internetovým marketingem s cílem zvýšit úspěšnost webů.

Info

info@vizus.cz +420 270 005 275 Mapa Servis

Úvod | Produkty | Vizus INTRANET

Vizus INTRANET

Intranetem označujeme technologickou platformu pro vývoj informačních, obchodních a zakázkových systémů, které vytváříme na zakázku pro konkrétního zákazníka. Nejde tedy o krabicový produkt, ale sadu modulů a nástrojů pro řízení malé až střední firmy, které vždy upravujeme dle obchodních a provozních zvyklostí daného zákazníka. Nechceme nahradit váš účetní nebo projektový program, ale nahradit vaše tabulky a papíry. Cílem je vytvořit plně bezpapírový firemní systém, který vám pomáhá v každodenní práci se zakázkami, usnadňuje spolupráci ve firmě, poskytuje aktuální informace kdykoliv a odkudkoliv, kontroluje dodržování pravidel ve firmě a nekompromisně posílá upomínky za neuhrazené faktury.

Co nabízíme

 • Zakázkový systém, šitý na míru vašim zvyklostem, tedy evidenci zakázek, zákazníků a zaměstnanců.
 • Informační systém doplnění o sdílený kalendář, úkoly, plánování, docházku, absence, nabídky, smlouvy apod.
 • Vývoj a úpravu modulů a nástrojů na zakázku (analýza – nabídka – realizace – nasazení – fakturace).
 • Zachování vaší terminologie a zaběhnutých postupů, Intranet se přizpůsobí vám, nikoliv opačně.
 • Automatické auditování dodržování firemních pravidel a reportování odpovědným zaměstnancům.
 • Obousměrné propojení s účetním systémem Pohoda, případně dalšími programy a službami.
 • Možnost instalace na váš firemní server nebo hostování na našich serverech.

Poptávka

Chcete vlastní intranet? Vyplňte formulář a napište nám více. Těšíme se na spolupráci!

Zakázkový systém

Nejčastěji Vizus INTRANET nasazujeme jako malý zakázkový systém, tedy evidenci a řízení zakázek, vystavování faktur, adresář zákazníků a dodavatelů, evidenci zaměstnanců. Tyto základní nástroje nahrazují v malých firmách různé tabulky a papírovou evidenci zakázek v situaci, kdy firma již ztrácí přehled a potřebuje do evidence vnést pořádek a pravidla.

Informační systém

Větší firmy, kromě zakázek, potřebují Intranet doplnit o další obchodní, provozní a personalistické nástroje. Žádaným jsou:

 • sdílený kalendář pro plánování schůzek, rezervace zasedací místnosti a aut,
 • evidence a schvalování absencí, dovolených a docházky,
 • vytváření a schvalování obchodních nabídek a smluv,
 • rezervaci kapacit výroby, výkazy práce a spotřeby materiálu,
 • evidence software, počítačů, drobného majetku, přidělení pracovních pomůcek.

Intranet může generovat podklady pro mzdy, správu sociálního zabezpečení, hodnocení zaměstnanců a manažerské výstupy, které vám pomohou v řízení firmy.