Co to je doména a k čemu slouží? - 17. 6. 2006

Doména je ...

Každý počítač v internetu má přidělenou jednoznačnou adresu, tzv. IP adresu. To vychází z protokolu TCP/IP, kterým se počítače mezi sebou dorozumívají. IP adresu tvoří čtyři čísla oddělená tečkami, např. 195.250.147.195. Uznejte sami, že to není zrovna čitelný a zapamatovatelný tvar. Aby se zlepšila čitelnost adres a orientace lidí v síti, byla zavedena přijatelnější forma tzv. doménová jména . Tvar www.vizus.cz člověku řekne rozhodně více než výše uvedený příklad.

Doménové jméno sestává z několika částí (řádů) oddělených tečkami. Části jsou seřazeny od nejkonkrétnější po nejobecnější - první část např. www označuje jeden konkrétní počítač a poslední část např. cz označuje celou skupinu počítačů nebo sítí v internetu.

A teď si např. www.vizus.cz odzadu rozebereme - "cz" je doména prvního nebo též nejvyššího řádu (Top Level Domain - TLD). Každý stát ma přidělenu jednu národní doménu nejvyššího řádu, takže "cz" je česká národní doména. Mimo to existují nadnárodní tzv. generické domény jako jsou "com", "net", "info" a nově též "eu" pro potřeby Evropské unie. Ve všech doménách nejvyšší úrovně je možné podle určitých pravidel a za poplatek registrovat domény druhé úrovně. Ty už slouží jednotlivým zájemcům, uživatelům.

Podle výše uvedeného, "vizus.cz" je doména druhé úrovně, kterou naše společnost vlastní a dále využívá pro své potřeby. Znamená to, že vše co je před "vizus.cz" už si můžeme určovat sami - např. "www.vizus.cz", "mail.vizus.cz", ale také např. doména čtvrtého řádu "preview.beta.vizus.cz" atd. Všechny tyto příklady označují naše konkrétní počítače/servery, na kterých poskytujeme naše služby.

Také emailové adresy využívají domén k identifikaci uživatelů, takže zápis "martin.sykora@vizus.cz" mluví o uživateli martin.sykora na počítači vizus.cz
Znak zavináč pochází z anglického "at" a je důležitou součástí emailové adresy.

Jak to funguje...

Aby uživatelé internetu mohli používat doménová jména a počítače nadále IP adresy, vznikl již před lety systém pro převod jmen na adresy, tzv. Domain Name System - DNS. Systém DNS je uspořádán do stromové struktury a využívá doménových (jmenných) serverů, my říkáme nameserverů . Pokud tedy zadáte do prohlížeče adresu www.vizus.cz, zjistí Váš počítač nejprve u kořenového nameserveru IP adresu nameserveru domény cz, toho se zeptá na adresu nameserveru domény vizus.cz a toho se konečně zeptá na ten konkrétní počítač www.vizus.cz.

V praxi je to zjednodušeno tak, že počítače se ptají vyššího nameserveru jen tehdy pokud tuto informaci sami neznají a poté co jí zjistí tak si jí na několik hodin uloží do své paměti.

Z důvodu zachování bezpečnosti a funkčnosti systému, musí být všechny nameservery na každé úrovni minimálně zdvojeny. U serverů kořenových pak je systém zabezpečení nejvyšší, takže jich je přibližně 15 a jsou rozmístěny po celém světě. Podobné to je u nameserverů pro doménu cz.

Nedostupnost nebo nefunkčnost nameserverů může znamenat výpadek celého internetu nebo jeho části!

 
Rubriky

Články s informacemi jsou roztříděny do těchto rubrik:

zobraz vše

 
Registrace domény

Domény

Napište doménové jméno, vyberte doménu nejvyšší úrovně a ihned můžete registrovat. Více